Ontzorging van zorgaanbieders

  Bent u zorgaanbieder en wilt u uw zorgorganisatie gezond laten groeien? Wij kunnen samen met u verder groeien.

  Long at Home kan samen met u de mogelijkheden voor uw zorgorganisatie verkennen en een plan op maat maken. Ieder vraagstuk bekijken wij vanuit de behoefte van de zorgorganisatie zelf.

  Vanuit zorgaanbieders is er veel vraag naar groeikapitaal en er is vraag naar investeringen ten behoeve van de verdere optimalisering en doorontwikkeling van woonzorgconcepten voor ouderen.

  Long at Home ontzorgt zorgaanbieders door:

  • Te investeren in vastgoed
  • Te zorgen voor groeikapitaal voor de zorgorganisatie
  • Het ontwikkelen en samen doorontwikkelen van zorg- en serviceconcepten
  • Het aandragen van locaties en het ontwikkelen en realiseren van zorgvastgoed

  Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Anja van den Borne om de mogelijkheden voor uw zorgorganisatie te bespreken.

  Long at Home investeert in woonzorgconcepten en vastgoed. Belangrijke kenmerken voor ons zijn:

  Oog voor de oudere bewoner en gericht op kwaliteit van leven
  Binnenstedelijke locaties
  Solide woonzorgconcepten en zorgaanbieders
  Koplopers: die voldoen aan de wet- en regelgeving in de zorg en voorop willen lopen in de zorg en de zorgtechnologie
  Woonzorgconcepten in het midden en hogere segment

  Bent u zorgaanbieder en heeft u de wens om uw woonzorgconcept gezond te laten groeien? Wij komen graag met u in contact. Wij hechten grote waarde aan kwaliteit van leven en zorg. Daarom vinden wij het van groot belang dat we dezelfde focus hebben.

  Focus op kwaliteit

  Grote waarde hechten wij aan de kwaliteit van wonen en leven voor ouderen. In de eerste plaats betekent dat een fijne en veilige plek om te wonen met een goede kwaliteit van de te verlenen zorg. Ten tweede vinden wij het voor de vitale oudere bewoners belangrijk dat zij onderdeel kunnen blijven zijn van de maatschappij en niet vereenzamen. Daarvoor is relevant dat zij dichtbij voorzieningen (winkels, arts en apotheek) wonen en dat er wat reuring is in de buurt.

  Kwaliteitsborging

  Om de kwaliteit van de zorg en service te borgen is het voor ons belangrijk om met financieel solide woonzorgaanbieders in zee te gaan en langjarig te contracteren. De organisatie van de woonzorgaanbieder moet voldoen aan de kwaliteitseisen die vanuit de wettelijke kaders, waaronder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden gesteld. Wij zien er nauw op toe dat de kwaliteit wordt gewaarborgd.