Pro Senectute

Pro Senectute is een woonzorgaanbieder en richt zich op senioren. Er zijn in totaal tien kleinschalige locaties, uiteenlopend van zelfstandig wonen tot volledig verzorgd en verpleegd wonen, met name voor bewoners met dementie. Pro Senectute is gericht op senioren in het midden inkomenssegment.

  • Woonzorgvorm Senior living
  • Eenheden 40
  • Locaties Hoog Langen, Stadenbos