Marijn Gelten Mind & Motion +31 (0) 40 782 0288

Marijn Gelten is bewegingsexpert en realiseert een “healthy environment” binnen wooncomplexen.

Volgens Marijn is een gezonde omgeving met positieve prikkels essentieel om mensen uit te dagen om gezond en fit te blijven. Marijn is ervan overtuigd dat door het creëren van een positieve en groene omgeving, mensen meer bewegen en zich gezonder en fitter voelen.

Marijn heeft veel kennis van en ervaring met bewegen en het daarmee positief beïnvloeden van de gezondheid. Vanuit zijn kennis en ervaring ontwikkelt hij het Mind & Motion concept, waarbij het fysiek en geestelijk fit blijven voorop staat.