Investeren in zorgaanbieders en zorgvastgoed

  Long at Home investeert in betaalbare, vernieuwende en duurzame woonzorgvormen voor senioren in verschillende (inkomens)segmenten en leefomgevingen waar senioren deel van uitmaken. We investeren in drie inkomenssegmenten: sociaal, midden en hoog. Onze focus ligt op woonzorgvormen voor senioren zonder of met een zorgvraag.

  Voor eigen rekening en risico ontwikkelen, realiseren en exploiteren we woonzorglocaties. Wij blijven als exploitant langjarig betrokken na de realisatie van de woonzorgvormen en leefomgevingen.

  Wij zijn op zoek naar een projectontwikkelaar. Bekijk hier de vacature.

  Voor wie?

  Long at Home richt zich primair op:

  Vitale senioren die ontzorgd willen wonen en al willen inspelen op een eventuele toekomstige zorgvraag.

  Senioren die ontzorgd en verzorgd willen wonen zonder zorgindicatie.

  Senioren met indicatie ZZP5+ die ontzorgd, verzorgd en verpleegd worden.

  We vinden het belangrijk dat senioren in onze maatschappij een belangrijke rol vervullen en onderdeel blijven van die maatschappij. Wonen en zorg voor senioren combineren wij daarom met andere doelgroepen (zoals jongeren) en gemeenschappelijke voorzieningen.

  Long at Home is als initatiefnemer betrokken bij de verwerving van vier woonzorglocaties van Zorgspectrum Het zand.

  Bekijk de video voor meer informatie over de locaties.

  Samenwerkingspartners

  Long at Home is onafhankelijk en werkt samen met diverse woonzorgaanbieders en investeerders.

  Wij komen graag in contact met toekomstige samenwerkingspartners.

  Missie

  Onze missie is het zoveel mogelijk behouden van vrijheid, zelfstandigheid en eigen regie van senioren zodat zij een waardig leven behouden en onderdeel blijven van de maatschappij. Langer thuis blijven wonen in een passende leefomgeving hoort daarbij.

  We richten ons op vitale senioren én senioren met een lichte of zware zorgvraag. Om deze missie te behalen creëren wij leefomgevingen voor Now, next & later.

  Kernwaarden

  Binnen de woonzorgconcepten zijn de kwaliteit van leven en zorg de belangrijkste kernwaarden. Belangrijke speerpunten zijn de wijze waarop de zorg is georganiseerd binnen de wettelijke kaders, waardoor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid kan worden geborgd.

  Long at Home hecht grote waarde aan vernieuwing in de zorg en verbetering van processen waardoor de inzet van zorg- en behandelteams optimaal wordt benut. De wens en behoefte van de senior / bewoner staat centraal.

  Filosofie

  De filosofie van Long at Home is dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld uitstekend in een appartement of – wanneer dat niet meer gaat – in een verpleeghuis waarbij de oudere bewoner het gevoel heeft van lang thuis wonen en zoveel mogelijk zelf de regie blijft houden. Eigen waarde, tevredenheid en het gevoel om nog wat te kunnen betekenen zijn cruciaal.

  Long at Home wenst samen met samenwerkingspartners in de zorg te voorzien in deze groeiende behoefte van ouderen.