Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op deze website www.longathome.com. Door deze website te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op de website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden, desondanks zijn onjuistheden en onvolledigheden nimmer uit te sluiten. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Mocht u vragen hebben over de website, dan kunt u contact opnemen via mw. Beelen via beelen@longathome.com.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Long at Home Investments B.V. is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of beeldmateriaal op deze website op enigerlei wijze te kopiƫren, over te dragen, te bewerken, te verspreiden of openbaar te maken. Het intellectueel eigendom berust bij Long at Home Investments B.V.