Now, Next
& Later

Wij zijn impactmakers.
Met ons team maken we impact door creatie van vernieuwende concepten voor ouderen.

Vernieuwers in

Welzijn, Zorg en Wonen

Long at Home initieert, ontwikkelt en exploiteert innovatieve welzijns-, zorg- en woonconcepten voor ouderen. Wij creëren vernieuwende oplossingen voor de groeiende maatschappelijke problemen in de zorg en huisvesting voor ouderen.

Ketenpartner. Jarenlange kennis en ervaring in zorg & vastgoed.

Comfor = een 100%
eigen zorgorganisatie.

Schaalgrootte, daadkracht &
snelle besluitvorming.

Het draait om

Maatschappelijke impact

Welzijn

Positief welbevinden en het zolang mogelijk de touwtjes in handen houden, genieten van de dag, fijn wonen en samen dingen blijven ondernemen.

Zorg

De beste zorg en ondersteuning voor ouderen is ons uitgangspunt. We verlenen zorg die afgestemd is op individuele behoeften en die bijdraagt aan het welzijn. Technologie zetten we doelmatig in.

Wonen

We ontwikkelen vraaggericht. We versoepelen de transitie van wonen in een ‘te grote’ woning naar passend wonen voor ouderen met zorg en support. We bevorderen doorstroming op de woningmarkt.

Comfor=

Zorg met aandacht

We ontwikkelen voor onze eigen zorgorganisatie Comfor. Voor ons zijn duurzame en toekomstbestendige concepten het uitgangspunt.

Met echte aandacht zorgen onze professionals en vrijwilligers bij Comfor voor een waardevolle dag voor ouderen.

Naar Comfor

Onze ambassadeurs
Samen

Voor elkaar

Wij werken samen met:

  • Gemeenten & overheid.
  • Bouw- & vastgoedpartners.
  • Zorgprofessionals & medische experts.
  • Gemeenschap & familie.
  • Lokale ondernemers & organisaties.